Pieniadz bedacy metalem szlachetnym jest istotnym elementem wymiany gospodarczej. Wystepuje on w postaci metalu (monet), lub w postaci banknotow. Przez pojecie finansow rozumiemy srodki, którymi przedsiębiorstwa lub spolki uzyskuja kapital, którym nie dysponuja. Dyrektorzy finansowi tych spolek oceniaja przyszłość firmy a w szczególności ich potrzeby. I w zależności od tych potrzeb wiedza jak i gdzie inwestowac. Najczęściej odbywa się to na poziomie bankow inwestycyjnych, będących pośrednikami pomiedzy roznymi podmiotami handlowymi a potrzebami finansowymi przedsiębiorstw.

Zarzadzanie wewnętrzne spolkami i przedsiębiorstwami bankowymi jest przywilejem znacznej praktyki finansowej firmy wykonywanej przez rozne dzialy finansowe zajmujące się ocena przyszłości firm. Korporacje, które potrzebuja bankow inwestycyjnych, po uzyskaniu raportow z działów finansowych, które dotyczą projektow inwestycyjnych i napływu kapitalu, mogą uzyskac doradcow specjalizujących się w roznych rodzajach finansowania, nabywania lub zabezpieczania ryzyka. Te banki inwestycyjne sa również pośrednikiem pomiedzy roznymi podmiotami handlowymi i roznymi potrzebami finansowymi firm.

Z tego względu, koniecznym jest zawarcie umowy ubezpieczeniowej, która nie jest niczym innym jak rzeczywistym przekazaniem ryzyka pomiedzy korporacjami a firma ubezpieczeniowa. Polega to na tym, zeby osoba ubezpieczajaca się przekazala czesc ryzyka firmie ubezpieczeniowej w zamian za premie. Firmy ubezpieczeniowe podpisując umowe z osoba ubezpieczajaca się, nie sa w stanie przewidzieć ryzyka, czy tez tego kiedy ono nadejdzie lub tym bardziej jego konsekwencji. Jedyne co mogą zrobic to przekazac ryzyko roznym podmiotom handlowym, którymi zarządzają. To poprzez kontrole statystyczna czynnika ryzyka, udaje się zmniejszyc ubezpieczycielom czynnik zmiennośći ryzyka i przez to spekulowac nad przyblizona kwota przyszłych roszczen. Oczywiście, za wyjątkiem niektórych przypadkow, w których ryzyko jest niezmienne, ponieważ chodzi tu na przyklad o kwestie włamania, kradzieży samochodu lub wypadku motorowego.